Atviras laiškas

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

2010 m. gruodžio 27 d.

Jūsų Ekscelencija,

 

po gruodžio 19 dieną Baltarusijos Respublikoje vykusių prezidento rinkimų dalis žymių šios šalies visuomenės veikėjų buvo suimti, kai kuriems iš jų gresia ilgas laisvės apribojimas arba įkalinimas. Vienas iš tokių intelektualų yra ne tik Baltarusijoje, bet ir Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, taip pat Lietuvoje žinomas filologas Aleksandras Feduta, kuris parašė daugybę mokslinių ir publicistinių knygų bei straipsnių, tarp jų ir knygą apie A. Lukašenkos asmenybę.

 

Apie ją A. Feduta žino ne iš nuogirdų, o iš asmeninės patirties, nes būtent jis buvo vienas iš organizavusiųjų pirmąją A. Lukašenkos rinkimų kampaniją, bet taip pat vienas iš pirmųjų supratusių, jog palaikydamas šį politiką padarė didelę klaidą, ir po penkių mėnesių atsistatydinusių iš pareigų A. Lukašenkos vadovaujamoje Prezidentūroje, kur ėjo spaudos tarnybos vadovo pareigas.

 

Per šiemetinius prezidento rinkimus šis atviras, drąsus ir talentingas Baltarusijos intelektualas palaikė vieną iš kandidatų – poetą, Baltarusijos PEN centro garbės pirmininką Vladimirą Nekliajevą. Pastarosios rinkimų kampanijos šūkis buvo „Kalbėk tiesą“.

 

Gruodžio 20 dieną, 5 val. ryte, į A. Fedutos butą Minske atvyko KGB darbuotojai ir išsivežė jį tardyti. Jam grasinama 15 metų truksiančiu įkalinimu.

 

Kadangi A. Feduta yra dažnas ir laukiamas svečias Lietuvoje rengiamose mokslo konferencijose, Lietuvoje veikiančio Europos humanitarinio universiteto lektorius, žmogus, nuosekliai palaikantis Lietuvoje vykstančius demokratinius procesus, esame susirūpinę dėl jo likimo, juolab kad A. Feduta yra silpnos sveikatos. Esame, be abejo, susirūpinę ir kitų suimtųjų likimu, tačiau dėl A. Fedutos ypač išgyvename, nes baiminamės, jog būdamas ligotas žmogus šis mokslininkas gali neatlaikyti arešto naštos.

 

Jūsų Ekscelencija, ar gali demokratinės Lietuvos piliečiai tylėti taikstydamiesi, kad kaimyninėje valstybėje suimami žmonės vien už tai, jog vadovaujasi principu „Kalbėk tiesą“?

 

Jūsų Ekscelencija, prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad A. Feduta, kurį neabejotinai galima vadinti tikru Lietuvos draugu ir demokratinių vertybių puoselėtoju, būtų kuo skubiau paleistas į laisvę.

1. Jelena Belova, Vilniaus pedagoginio universiteto Rusų literatūros ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros docentė

2. Dagnė Beržaitė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė

3. Jelena Brazauskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė

4. Vladas Braziūnas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, Lietuvos PEN centro narys

5. Ramunė Brundzaitė, poetė, vertėja

6. Regina Čičinskaitė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros dėstytoja

7. Mintautas Čiurinskas, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros docentas

8. Ona Daukšienė, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros dėstytoja

9. Vytautas Dekšnys, poetas, vertėjas

10. Leonidas Donskis, Europos Parlamento narys

11. Vidas Dusevičius, VDU filosofijos doktorantas

12. Vida Gudonienė, humanitarinių m. daktarė, docentė

13. Andrius Jakučiūnas, rašytojas

14. Antanas A. Jonynas, poetas, vertėjas

15. Nijolė Juchnevičienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentė

16. Vitalija Kazlauskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Prancūzų filologijos katedros asistentė, doktorantė

17. Nijolė Keršytė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro lektorė

18. Jelena Konickaja, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė

19. Gintautas Kundrotas, Vilniaus pedagoginio universiteto Filologijos fakulteto dekanas, profesorius

20. Alma Lapinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vadovė

21. dr. Povilas Lasinskas, VDU Česlovo Milošo slavistikos centro vyresnysis mokslo darbuotojas

22. Eleonora Lassan, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros profesorė

23. dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

24. Nijole Laurinkiene, habil. dr., Lietuviu literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos baltarusistų asociacijos narė

25. Pavel Lavrinec, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentas

26. dr. Larisa Lempertienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro dėstytoja

27. Ala Lichačiova, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė

28. Marina Ličinskaja, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros reikalų tvarkytoja

29. prof. dr. Šarūnas Liekis, VDU Politikos mokslu ir diplomatijos fakulteto dekanas

30. Galina Michailova, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė

31. Palmira Mikėnaitė, redaktorė

32. Emilis Milkevičius, poetas

33. Grigorijus Potašenko, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro direktorius, docentas

34. Regina Rudaitytė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo reikalų prodekanė, Anglų filologijos katedros profesorė

35. Erika Sausverde, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centro docentė

36. Birutė Sinočkina, humanitarinių m. daktarė, docentė

37. Antanas Smetona, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas, doc. dr.

38. Paulius V. Subačius, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas, LKMA akademikas, Centro valdybos pirmininkas

39. Arūnas Sverdiolas, Vilniaus universiteto profesorius, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro vadovas

40. Diana Šileikaitė-Kaishauri, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prodekanė, doc. dr.

41. Vytautas Toleikis, Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinio komiteto direktorius

42. dr. Skaidra Trilupaitytė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja

43. Rūta Marija Vabalaitė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto jaun. m. darbuotoja.

44. Birutė Vagrienė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė

45. Tomas Venclova, poetas, Yale Universiteto slavistikos profesorius

46. Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė

47. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas

48. Eugenijus Žmuida, filologijos mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas

49. Laima Žukauskaitė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namų-muziejaus vyr. fondų saugotoja

 

Po laiško skelbimo (http://www.peticijos.lt/visos/5802) prie jo prisidėjo savo parašais poetė ir vertėja Neringa Abrutytė, Natalija Arlauskaitė (Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro docentė), Marius Burokas (poetas, vertėjas), Silvestras Gaižiūnas (Baltijos Asamblėjos premijos laureatas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas), poetė Ieva Gudmonaitė, Birutė Jonuškaitė (rašytoja, poetė, publicistė), Leonas Kadžiulis (prof. habil. dr., LMA narys korespondentas), Rimantas Kmita (literatūrologas), dr. Andrius Konickis (žurnalo „Naujoji Romuva“ vyr. redaktorius), prof. dr. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinis teorijos katedros vedėjas), Aušra Pažėraitė (Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro docentė), kino režisierius Vaidotas Reivytis, dr. Audronė Riley (VU Užsienio kalbų instituto Socialinių ir humanitarinių mokslų anglų k. katedros dėstytoja), Regimantas Tamošaitis (Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas), Rolandas Tučas (Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto lektorius), Irena Vaišvilaitė (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentė), Nida Vasiliauskaitė (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinio instituto docentė) ir kiti.

Leonidas Donskis is Concerned about Arrest of Belarusian Intellectual A. Feduta

Leonidas Donskis, MEP, together with forty representatives of Lithuanian academic sphere, has addressed by the open letter the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė, urging her to take all possible steps to ensure that Alexander Feduta, a well-known renowned intellectual of Belarus, would be released from prison with all due haste.

During this year’s Belarusian presidential elections, this straightforward, courageous and talented Belarusian intellectual supported the presidential campaign of the poet and honorary chairman of Belarus’s PEN Club Vladimir Nekliajev, and was the head of his electoral campaign. After the election on December 19, A. Feduta was arrested and now he faces the threat of fifteen years of imprisonment.

“Feduta is a frequent and welcome guest at academic conferences in Lithuania, a guest lecturer at the European Humanities University and a consistent advocate for democratic processes in Lithuania. Hence, we are concerned about his fate, especially given his frail health. We, of course, are also concerned about the fate of the others who have been arrested. However, we are particularly distressed about Feduta’s arrest, fearing that a man of his condition may not survive the stress of being arrested”, - the letter states. >>>

Інтэлектуалы Літвы занепакоеныя лёсам А.Фядуты і іншых зьняволеных

Літоўскі філёзаф, дэпутат Эўрапарлямэнту Леанідас Донскіс разам з чатырма дзясяткамі прадстаўнікоў акадэмічнага сьвету Літвы зьвярнуўся з адкрытым лістом да прэзыдэнта Далі Грыбаўскайце, заклікаючы яе ўжыць усе захады для вызваленьня Аляксандра Фядуты ды іншых вязьняў менскага рэжыму. >>>

Радыё Свабода 27.12.2010 16:53

>>>>>>
Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei su pirminiais parašais
Открытое письмо Президенту Литовской Республике Дале Грибаускайте с первичными подписями
Atviras laiskas Prezidentei.doc
Microsoft Word документ 135.0 KB
Share |
Rating All.BY