Til Republikken Hvideruslands præsident, Aleksander Grigorievitj Lukasjenko

Deres Excellence,

 

Det er med stor bekymring, vi i Danmark har hørt om afslutningen på det i Deres land netop afholdte præsidentvalg. Vi stiller os uforstående overfor brugen af vold mod den opposition, der tabte valget. Det er ikke lykkedes Dem eller Deres lands myndigheder at præsentere overbevisende beviser for,at brugen af vold var nødvendig.Tværtimod bringer de informationer, der er nået ud af Deres land,minder frem om de mørkeste sider af Deres lands historie. Det er ikke svært at se parallellerne mellem de natlige arrestationer af medlemmer af oppositionen og det mareridt, Hvideruslands befolkning på linie med andre dele af den sovjetiske befolkning oplevede, når de om natten under Stalins diktatur blev hentet og stillet overfor til lejligheden fabrikerede beviser for forbrydelser, de angiveligt skulle have begået mod statens sikkerhed.

 

Konkret protesterer vi mod anholdelsen af den fremtrædende hviderussiske forfatter, litterat og politiske kommentator Aleksander Feduta, som arbejdede som kampagneleder for Deres modkandidat Vladimir Nekljajev. Natten til den 20.december blev han anholdt og ført bort fra sit hjem.Vi insisterer på hans umiddelbare løsladelse og renselse af hans navn og ry. Aleksander Fedutas skæbne er, sammen med de andre arresterede medlemmer af oppositionen, en skamplet på Deres styre.

Med venlig hilsen,

 

Mikkel Fischer, systemadministrator, Glostrup

Peter Dreyer, direktør, Århus

Tage Arent Jensen, højskolelærer, Bjerringbro

Anna Kislyakova, studerende, Århus

Rasmus Holm, kommunikationsrådgiver, Katmandu, Nepal

Elmer Rovsing Pedersen, IT-specialist, Aarhus

Niels-Ove Rolighed, pensionist, Sæby

Robert Nielsen, chauffør, København

Martin Winther, vejleder, Valby

Jeppe Rönnow, cand. mag og organist, Albertslund

Klaus Grand, Pensionist, pensioneret radio-og tv medarbejder, Århus

Per Harry Hansen, læge, Løsning

Peter Kocsis, cand.mag., Holte

Nils Baaring, finansanalytiker, Jurbise, Belgien

Jon Kyst, direktør, København

Президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу

Уважаемый Александр Григорьевич,

 

Мы в Дании с беспокойством следим за событиями, последовавшими за недавними выборами президента в Вашей стране, а именно за применением насильственных методов по отношению к оппозиции, которая их проиграла. Ни Вам, ни властям страны не удалось предоставить убедительных доказательств того, что насилие было необходимо. Наоборот, доходящая из Белоруссии информация заставляет вспомнить о самых темных страницах истории Вашей страны. Нетрудно проследить параллели между ночными арестами членов оппозиции и теми ужасами, которые советские жители вообще и белорусы в частности пережили во время сталинской диктатуры, когда невинных людей по ночам увозили из дому, предъявляя им сфабрикованные обвинения в преступлениях против государственной безопасности.

 

В частности мы протестуем против задержания известного белорусского писателя, литературоведа и политолога Александра Федуты, являвшегося руководителем предвыборного штаба Владимира Некляева, Вашего соперника на выборах. В ночь на 20 декабря Александр Федута был задержан и отвезен в участок. Мы настаиваем на его немедленном освобождении и снятии всех обвинений. Арест Александра Федуты, как и аресты других членов оппозиции, – это позорное пятно на Вашем управлении страной.

 

14.01.2011

 

Миккель Фишер, системный администратор, Глоструп

Петер Дрейер, директор, Орху

Таге Арент Йенсен, преподаватель, Бьеррингбро

Анна Кислякова, студентка, Орху

Расмус Хольм, советник по коммуникации, Катманду, Непал

Эльмер Ровсинг Педерсен, ИТ-специалист, Орху

Нильс-Ове Ролигхед, пенсионер, Сэбю

Роберт Нильсен, шофер, Копенгаген

Мартин Винтер, консультант, Вальбю

Йеппе Рённов, магистр гуманитарных наук, органист, Альбертслунд

Клау Гранд, сотрудник радио и ТВ на пенсии, Орху

Пер Харри Хансен, врач, Лёснинг

Петер Коцсис, магистр гуманитарных наук, Хольте

Ниль Бааринг, финансовый аналитик, Жюрбиз, Бельгия

Йон Кюст, директор, Копенгаген

Til Republikken Hvideruslands præsident, Aleksander Grigorievitj Lukasjenko
Письмо протеста читателей датской газеты «Юлландс-Постен» против ареста Александра Федуты
Protestbrev mod anholdelsen og tilbageholdelsen af Aleksandr Feduta, underskrevet af dagbladet "Jyllands-Postens" læsere
Til Republikken Hvideruslands Præsident.
Adobe Acrobat документ 45.2 KB

Efterlysning

Klokken 5 mandag morgen ankom en lille gruppe mænd i civil og anholdte min bekendte Aleksander Feduta. Mændene præsenterede sig som repræsentanter for Hvideruslands KGB. Siden da har Aleksander været tilbageholdt.

De hviderussiske myndigheder nægtede til at begynde med overhovedet at bekræfte hans anholdelse, ligesom de nægtede at fortælle hans kone eller andre, hvor han befandt sig. I et anfald af grænseløs menneskelighed accepterede de dog først at fortælle Aleksanders familie, hvor de kunne aflevere den medicin, han er afhængig af. Senere kunne Aleksander gennem sin advokat, som fik lov at være til stede under hans forhør mandag aften, meddele familien, at han havde det godt. Det er stadig uklart, hvilken forbrydelse, han anklages for, men rygterne taler om anstiftelse af oprør, som straffes med 15 års fængsel.

Aleksanders anholdelse blev gennemført i klassisk KGB-stil: i ly af mørket blev han kørt væk til et ukendt sted. Årsagen til forsvindingsnumret skal findes i, at Aleksander var rådgiver for en af modkandidaterne til diktatoren Lukasjenko, Vladimir Nekljajev. Han er også blevet først gennembanket af politiet, siden anholdt og ført et ukendt sted hen.

Jeg har kun mødt Aleksander én gang, til en konference om russisk litteratur i Vilnius i Litauen. Han er en internationalt bemærkelsesværdig ekspert i Ruslands nationaldigter Aleksander Pusjkin, men han har de sidste mange år arbejdet som politisk presse- og kampagnemedarbejder - først for Lukasjenko ved valget i 1994. Herefter skiftede han side og har været en af hjernene bag den mere og mere undertrykte opposition i landet. Han er bl.a. forfatter til en kritisk biografi om Lukasjenko, der er udkommet i Moskva.

Aleksander er en elskelig, dybt engageret, alt andet end humorforladt, nationalt hviderussisk sindet demokrat, og først og fremmest en klog og inspirerende mand. Jeg er bekymret for ham, bl.a. fordi hans helbred ikke er det bedste i verden. Det kom bag på mig og mange andre, at Lukasjenko denne gang skulle skride til den slags perfide metoder, som Aleksander er blevet offer for. Den eneste rimelige forklaring, jeg kan se, er, at Lukasjenko - ikke ulig Stalin i sin tid - har udviklet en paranoia, der gør, at han tror sig truet på livet og magten, selvom han er nok så magtfuld og - det skal indrømmes - populær. Lukasjenko kunne sagtens have vundet sine valg uden denne vold, også denne gang.

Der er blevet samlet mange underskrifter ind til støtte for Aleksander, især i Rusland, hvor kolleger i russiskfaget, forfattere og intellektuelle, som kender ham, har skrevet under på et protestbrev, som er blevet sendt til de hviderussiske myndigheder.

På den baggrund har jeg besluttet at samle underskrifter ind i Danmark til støtte for Aleksander Feduta. Dem der vil være med, bedes sende en e-mail til mig på jonkyst@hotmail.com Skriv navn, titel og by (det er den nemmeste måde at samle “underskrifter” ind på i dag) - så sætter jeg om en lille uges tid navnene under følgende protestbrev, som jeg oversætter til russisk og sender til præsident Lukasjenkos apparat med kopier til uafhængige hviderussiske medier og Aleksander, så de kan se, at der er folk ude i verden, som tænker på deres land. Al erfaring med selv de mest kyniske østeuropæiske myndigheder viser, at de kan være mere følsomme overfor negativ international opmærksomhed, end man umiddelbart skulle tro.

Til Republikken Hvideruslands præsident, Aleksander Grigorievitj Lukasjenko

Deres Excellence,

Det er med stor bekymring, vi i Danmark har hørt om afslutningen på det i Deres land netop afholdte præsidentvalg. Vi stiller os uforstående overfor brugen af vold mod den opposition, der tabte valget. Det er ikke lykkedes Dem eller Deres lands myndigheder at præsentere overbevisende beviser for, at brugen af vold var nødvendig. Tværtimod bringer de informationer, der er nået ud af Deres land, minder frem om de mørkeste sider af Deres lands historie. Det er ikke svært at se parallellerne mellem de natlige arrestationer af medlemmer af oppositionen og det mareridt, Hvideruslands befolkning på linie med andre dele af den sovjetiske befolkning oplevede, når de om natten under Stalins diktatur blev hentet og stillet overfor til lejligheden fabrikerede beviser for forbrydelser, de angiveligt skulle have begået mod statens sikkerhed.

Konkret protesterer vi mod anholdelsen af den fremtrædende hviderussiske forfatter, litterat og politiske kommentator Aleksander Feduta, som arbejdede som kampagneleder for Deres modkandidat Vladimir Nekljajev. Natten til den 20. december blev han anholdt og ført bort fra sit hjem. Vi insisterer på hans umiddelbare løsladelse og renselse af hans navn og ry. Aleksander Fedutas skæbne er, sammen med de andre arresterede medlemmer af oppositionen, en skamplet på Deres styre.

Med venlig hilsen,

Når Aleksander bliver løsladt, vil jeg forsøge sammen med Jyllands-Posten at invitere ham til Danmark, så han kan fortælle os om den ulykke, der har ramt hans land.

Jon Kyst. Jyllands-Posten 26.12.10, 15:08

Share |
Rating All.BY